Ik werk volgens de participatieve aanpak van Genuine Contact™ . Deze aanpak is praktisch, zeer participatief en holistisch. Het programma en de aanpak van Genuine Contact™ bieden eenvoudige en krachtige kaders en processen, die organisaties ondersteunen om duurzame resultaten te behalen. 

De eenvoudige kaders en tools kunnen worden ingezet in verschillende typen organisaties en hebben verschillende toepassingsmogelijkheden. Dit maakt ze geschikt om te werken aan zeer complexe problemen en uitdagingen.

Mijn aanpak is er op gericht een cultuur van leiderschap ontwikkelen en tegelijkertijd de gezondheid en evenwicht van de organisatie duurzaam te behouden of te vernieuwen.

Genuine Contact™ professionals helpen bedrijven en organisaties over de hele wereld met het bereiken van hun doelen. Ze zetten effectief gefaciliteerde bijeenkomsten in als katalysator voor verandering. Daarnaast stimuleren ze actief peer-to-peer leren. Het Genuine Contact™- programma is in de praktijk van het leiden van organisaties ontwikkeld.

Leer werken met genuine CONTACT™

Samen met collega's uit de hele wereld bied ik zowel online als offline workshops van het Genuine Contact™-programma aan. Deze workshops zijn los van elkaar te volgen en vormen tegelijk een integraal geheel.

Voor meer informatie over de workshops die ik momenteel aanbied klik hier.

Meer informatie over overige aanbod van de workshops en waar ze worden aangeboden, zie www.genuinecontact.net.

In-Company 

Ik bied de workshops ook in-company aan, waar nodig op maat.

 

 

 

 

het genuine CONTACT™-programma, de workshops:

Grondbeginselen

1. Op weg naar gezondheid en evenwicht in organisaties

2. Het bereiken van gezondheid en evenwicht in organisaties

3. Persoonlijke gezondheid en evenwicht

4. Holistische leiderschapsontwikkeling

Vaardigheidstraining

1. Werken met Open Space Technology

2. Whole Person Process Facilitation

3. Conflicthantering

4. Genuine Contact Organisatie

5. Train de trainer